Aktualności

Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów bez zgody właściciela i administratora strony.

Przewodniczący Szkoły:

Zuzanna Lisowska

Zastępca Przewodniczącego:

Jan Wnęk

Skarbnik:

Milena Mrukowicz

Sekretarze:

Barbara Merkwa

Jakub Maciejowski

Sekcja Dekoracyjna:

Oliwia Drzymalska

Barbara Merkwa

Milena Nocek

Magdalena Tutro

Karolina Wojdyła

Sekcja porządkowa:

Oliwier Andreasik

Dawid Wojciechowski

Antoni Żygłowicz

Jakub Hendzel

Fotograf szkolny, obsługa sprzętu nagłaśniającego:

Maksymilian Lisowski

Łukasz Witalis

Jan Wnęk

Sekcja redakcyjno – medialna:

Magdalena Lenart

Karolina Rak

W dniu 20 września 2021 roku (poniedziałek) odbędzie się w naszej szkole akcja „Sprzątanie Świata”

Harmonogram tego dnia:

KLASY 4 – 8

Zajęcia lekcyjne będą odbywać się wg następującego porządku:

1 lekcja: 8:00 – 8:45

2 lekcja: 8:50 – 9:35

3 lekcja: 9:40 – 10:25

10:30 – 11:45: porządkowanie obejścia szkoły i najbliższej okolicy wg poniższego przydziału:

Klasa IV a i VI a – porządkowanie terenu przy cmentarzu oraz ulic przyległych do szkoły

Opiekunowie: p. U. Hendzel, p. A. Burek, p. A. Madejczyk, p. A. Róg

Klasa V a, V b – porządkowanie terenu w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury Opiekunowie: p. Barbara Kopacz, p. R. Nowiński, p. B. Witalis, p. A. Nowak

Klasa VII a, VII b – porządkowanie drogi nad rzeką od Gminnego Ośrodka Kultury w kierunku Domu Ludowego na Nawsiu Kołaczyckim

Opiekunowie: p. D. Maciejowska-Buda, p. E. Rączka, p. M. Pawluś, p. W. Pawluś

Klasa VIII a, VIII b – porządkowanie drogi prowadzącej do stadionu „Ostoja” i ulic przyległych do Rynku

Opiekunowie: p. A.Sypień, p. A. Anyż-Wojdyła, p. B. Perchał, p. A Bukowska

12:00 – 13:00: ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników

Uczniowie, którzy nie korzystają z obiadów po zakończeniu akcji udają się do domu. Wszyscy uczniowie proszeni są o przyniesienie w tym dniu zgody od rodziców na udział w akcji „Sprzątanie Świata” oraz ochronnych rękawiczek.

Wychowawcy klas 4 – 8 proszeni są o: – przeprowadzenie, na godzinie wychowawczej poprzedzającej akcję, pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie prac porządkowych,

– zmobilizowanie uczniów do wykonania plakatu/transparentu z hasłem tegorocznej akcji „Myślę, więc nie śmiecę!”, z którym wyruszą w teren.

KLASY 1 – 3

Zajęcia lekcyjne będą odbywać się bez zmian.

Na dowolnej godzinie lekcyjnej wychowawcy proszeni są o przeprowadzenie z uczniami pogadanek, gier i zabaw o tematyce ekologicznej lub projekcję filmów i programów edukacyjnych mających na celu promocję działań bardziej przyjaznych środowisku.

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach

W środę 1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny Mszą św. w kościele parafialnym w  Kołaczycach o godz. 9.00. Około 10.00 uczniowie pod opieką nauczycieli przejdą do szkoły, by spotkać się z klasą i wychowawcą w wyznaczonych salach.

Ze względu na obostrzenia sanitarne nie będzie uroczystego spotkania na sali gimnastycznej. Do budynku szkoły nie będą mogli wejść rodzice (wyjątkowo w tym dniu pierwszoklasistom może towarzyszyć jeden rodzic). Ze względu na trwające prace remontowe przed oraz w  budynku szkoły prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

O szczegółach związanych z funkcjonowaniem szkoły zostaniecie poinformowani 1 września przez wychowawców.

Obowiązują zasady reżimu sanitarnego ogłoszone przez MEIN, MZ oraz wewnętrzne regulaminy naszej szkoły, które są dostępne na stronie internetowej szkoły.

Do zobaczenia w szkole.

                                    Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PSP w Kołaczycach

Spotkania z wychowawcami odbędą się w następujących salach:

Kl.1 p. Bogusława Słowik – s.7

Kl.2a p. Wanda Nowak – s.8

Kl.2b p. Lucyna Jedziniak – s.9

Kl.3a p. Agnieszka Wiejowska – salka katechetyczna

Kl.3b p. Anna Płazińska – świetlica

Kl.4 p. Urszula Hendzel – s.11

Kl.5a p. Barbara Kopacz – s.23

Kl.5b p. Robert Nowiński – s.27

Kl.6 p. Aneta Burek – s.21

Kl.7a p. Dorota Maciejowska – Buda – s.12

Kl.7b p. Małgorzata Pawluś – s.18

Kl.8a p. Anna Sypień – s.22

Kl.8b p. Aleksandra Anyż – Wojdyła – s.15

Wytyczne MEN i GIS:

Na wakacjach biblioteka czynna jest codziennie w godzinach 10:00-13:00.

Do góry