Pasowanie na ucznia 2020 r.

Dnia 15.10.2020 r. w Szkole Podstawowej w Kołaczycach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i przywitaniem wszystkich uczniów przez Panią wice-Dyrektor Urszulę Hendzel.
Pierwszym punktem wydarzenia było zaprezentowanie przez dzieci swoich umiejętności, aby zostać przyjętym do grona szkolnego. Uczniowie wspólnie recytowali wiersz Władysława Bełzy pt. „ Kto ty jesteś? Polak mały”.
Następnie podczas ceremonii pierwszoklasiści ślubowali sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a poprzez swoje zachowanie oraz naukę być przykładem dla innych. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia.
Kolejnym punktem było uroczyste poświęcenie plecaków z podręcznikami i przyborami szkolny przez księdza katechetę Grzegorza Złotka.
Pod koniec uroczystości przyszedł czas na życzenia i prezenty dla pierwszoklasistów. Przedstawiciele klas pierwszych otrzymali z rąk Pani Dyrektor symboliczne ołówki ze słodyczami.
Wszystkim uczniom i wychowawcom bardzo brakowało na tej uroczystości obecności całej społeczności szkolnej i przede wszystkim rodziców pierwszoklasistów. W tym roku niestety ze względu na epidemię koronawirusa bliscy pierwszaków mogli obejrzeć pasowanie swoich pociech tylko na nagranym filmie i zrobionych zdjęciach.
Wszystkim pierwszakom życzymy samych sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen w szkole.

oprac. p. L. Jedziniak