Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2020

W dniu 11 listopada 2020 reprezentacja naszej drużyny wzięła udział w obchodach 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wystawiliśmy honorową warte na 2 posterunkach: przy kapliczce Matki Boski oraz przy pomniki ” Rodakom poległym w walce o wolność Ojczyzny”.
Dodatkowo delegacje naszych harcerek
i harcerz zapalili Płomieni Pamięci.

Od 9 do 29 listopada 2020 r. następuje dalsze ograniczenie funkcjonowania szkół poprzez przejście klas 1-8 na zdalne nauczanie.

Kształcenie na odległość odbywa się wg obowiązującego podziału godzin za pośrednictwem aplikacji G Suite ( Classroom) oraz dziennika elektronicznego. Szczegółowe wytyczne dotyczące zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opisane są w regulaminie. Kontakty rodziców z nauczycielem czy wychowawcą odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Szkoła zapewnienia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Do góry