Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2021

W dniach 24 – 26 maja 2022 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia. Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

szczegółowe informacje:

         Dnia 27 września bieżącego roku swoje wielkie święto miała 307 Kołaczycka Grunwaldzka Drużyna Harcerska ,,Wilki” im. Andrzeja Małkowskiego, bowiem tego dnia otrzymała swój sztandar. Uroczystości rozpoczęły się na płycie rynku w Kołaczycach, gdzie dowódca uroczystości – druhna pionierka Monika Sypień złożyła meldunek Komendantce Hufca ZHP Jasło phm. Iwonie Dziedzic o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Następnie dowódca uroczystości wraz z Komendantką dokonały przeglądu pododdziałów. Kolejnym punktem uroczystości było wciągnięcie na maszt flagi państwowej i odśpiewanie hymnu ZHP.  Po hymnie pododdziały na czele z dowódca oraz zaproszeni goście udali się na Mszę Świętą do kołaczyckiego kościoła, podczas której nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru 307 KGDH Wilki. Mszę Świętą uświetniła swoim śpiewem kołaczycka schola. Po uroczystej mszy drużynowy 307 KGDH Wilki – phm. Robert Nowiński powitał zaproszonych gości. Następnie dowódca warty druh ćwik Jakub Przewoźnik odprawił uroczysta wartę, którą wystawili tutejsi harcerze. Delegacja harcerek złożyła znicz z ogniem pamięci pod pomnikiem upamiętniającym rodaków poległych za Ojczyznę. Po złożeniu ognia pamięci phm. Robert Nowiński odczytał zarys historyczny Wilków, po czym nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości – przekazanie sztandaru. Fundatorzy – Pan Andrzej Maziarz wraz z Panem Piotrem Nowińskim przekazali sztandar na ręce Komendanta Chorągwi Podkarpackiej – hm. Mariuszowi Bezdzietnemu oraz Komendantce Jasielskiego Hufca – phm. Iwonie Dziedzic. Komendanci zaś sztandar przekazali drużynowemu, który podniósł sztandar i zaprezentował go harcerzom pochylając w prawo, a potem w lewo. Następnie poczet sztandarowy przejmuje  sztandar i prezentuje. 307 Kołaczycka Grunwaldzka Drużyna Harcerska Wilki oraz jej drużynowy otrzymali medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, który wręczyła Wicewojewoda Podkarpacki Pani Jolanta Sawicka. Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości, po których udaliśmy się do sali bankietowej na część artystyczną. 

Kacper Lisowski z dyr. szkoły p. Adamem Iwanickim

Dziś na Kołaczyckich Błoniach odbyły się biegi przełajowe upamiętniające 77 rocznicę utworzenia Podziemnego Państwa Polskiego „NIE TRACĄC WIARY W NIEPODLEGŁĄ” W biegach udział wzięli uczniowie naszej szkoły w składzie: Zuzanna Lisowska, Milena Mrukowicz, Nikola Chrapek, Karolina Rak, Kacper Lisowski, Maksymilian Lisowski, Konrad Jaworski, Tomasz Krajewski, Damian Iwanicki, Kamil Kordek oraz Antoni Buda. Zawody odbyły się w kategoriach: – SP dziewczyny 600m – SP chłopcy 800 m – LO dziewczyny 800m – LO chłopcy 1000m. Laureatem III miejsca w kategorii SP chłopcy, został uczeń naszej szkoły z klasy 8b Kacper Lisowski – czego bardzo mu gratulujemy, życząc dalszych sukcesów. Gratulacje i podziękowania należą się wszystkim uczestnikom zawodów za chęć, siłę walki i wytrzymałość.

oprac. Zuzanna Lisowska kl. 8b

20 września 2021 roku, w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach, odbyła się Akcja Ekologiczna związana z kampanią  „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Ostatni rok – czas pandemii COVID – 19, który wpłynął na nasze codzienne życie, nie pozostał też obojętny dla naszej planety. Miejsca, w których często szukaliśmy wytchnienia od tej trudnej rzeczywistości, były obciążone przez turystów, co dodatkowo wpłynęło na ilość śmieci w naturze. Dlatego hasło tegorocznej Akcji brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”. W tym dniu nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach, które miały na celu promocję działań bardziej przyjaznych środowisku. Były to zajęcia plastyczne, gry, zabawy i konkursy o tematyce ekologicznej oraz projekcja filmów i programów edukacyjnych. Starsi uczniowie, natomiast, wyruszyli w teren, aby, jak miliony Polaków w tym dniu, posprzątać NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ.  Pomimo pochmurnej pogody, z uśmiechem na twarzy i transparentami w rękach, porządkowali obejście szkoły i najbliższą okolicę. W programie tegorocznej Akcji znalazł się również szkolny konkurs „Ekologiczna eko – rymowanka”. Prace konkursowe miały formę rymowanki/wiersza o tematyce ekologicznej i były bardzo ciekawie ilustrowane. W dniu 24 września, laureaci  konkursu ekologicznego, otrzymali, z rąk Dyrektora Szkoły – mgr Adama Iwanickiego, pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. 

Mamy nadzieję, że 28 Akcja „Sprzątanie Świata” była WSPÓLNĄ LEKCJĄ POSZANOWANIA ŚRODOWISKA!  

Akcja Ekologiczna została zorganizowana przez p. Beatę Opałkę, p. Annę Sypień oraz  p. Małgorzatę Pawluś.

WYNIKI KONKURSU EKOLOGICZNEGO:
Klasy 4 – 6
I miejsce: Patrycja Iwanicka, kl. 5b
II miejsce: Anna Mordel, kl. 5b i Mikołaj Skocz, kl. 6a
III miejsce: Aleksandra Namysł, kl. 5a
Wyróżnienia: Paulina Merkwa, kl. 5a

Klasy 7 – 8
I miejsce: Julia Janik, kl. 8a i Anna Salwik, kl. 7b
II miejsce: Zuzanna Lisowska, kl. 8b, Laura Wrona, kl. 8a i Julia Matysik, kl. 7a
III miejsce: Julia Wnęk, kl. 8a
Wyróżnienia: Amelia Gajda, kl. 8a i Aleksandra Gorgosz, kl. 7a.

Oprac.  p. Beata OpałkaPrzewodniczący Szkoły:

Zuzanna Lisowska

Zastępca Przewodniczącego:

Jan Wnęk

Skarbnik:

Milena Mrukowicz

Sekretarze:

Barbara Merkwa

Jakub Maciejowski

Sekcja Dekoracyjna:

Oliwia Drzymalska

Barbara Merkwa

Milena Nocek

Magdalena Tutro

Karolina Wojdyła

Sekcja porządkowa:

Oliwier Andreasik

Dawid Wojciechowski

Antoni Żygłowicz

Jakub Hendzel

Fotograf szkolny, obsługa sprzętu nagłaśniającego:

Maksymilian Lisowski

Łukasz Witalis

Jan Wnęk

Sekcja redakcyjno – medialna:

Magdalena Lenart

Karolina Rak

Do góry