Konkurs plastyczny„JESIENNA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
 • wyrabianie poczucia estetyki
 • rozpowszechnianie czytelnictwa,
 • rozwijanie talentów i zainteresowań.
  Warunki uczestnictwa:
 • konkurs adresowany do uczniów klas I– III
 • termin składania prac – do 20 października 2021r.
 • każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,
 • prace muszą być wykonane samodzielnie,
 • do każdej pracy należy załączyć metryczkę, która będzie zawierać: imię i nazwisko, klasę.
  Zadanie konkursowe:
  Zadanie polega na stworzeniu zakładki do książki. Forma pracy: praca plastyczna płaska, kolorystyka nawiązująca do jesieni. Proponowane techniki: pastele, farby plakatowe, pisaki, kredki, elementy dekoracyjne, np. wstążka, papier kolorowy, folia, itp.
  Prace konkursowe należy składać do 20 października 2021r. u p. Agnieszki Nowak.
  Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w piątek 22 października 2021r. Na zwycięzców czekają nagrody. Prace konkursowe oraz wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *