Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wydarzeniach medialnych i konkursach przygotowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach „Słonecznych Dni”. Organizowane od wielu lat są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. W ramach akcji dla dzieci i młodzieży przygotowano konkursy plastyczne, wykłady i quizy o tematyce ekologicznej. 27 października, za pośrednictwem Internetu uczniowie klas siódmych i ósmych wysłuchali wykładów mówiących o roli ekologii w życiu młodego człowieka, zmianach klimatycznych i skutkach globalnego ocieplenia, działaniach podejmowanych przez ludzi, mających na celu zahamowanie zmian zachodzących w przyrodzie, oraz odnawialnych źródeł energii. Uczniowie oglądali także kilkuminutowe filmy dotyczące oszczędzania wody, roli roślin w skupiskach miejskich i zagospodarowywania odpadów komunalnych. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny i quizy. Wśród laureatów i zwycięzców są nasi uczniowie. W konkursie plastycznym laureatem gminnym został Antoni Walczak z kl. II b, Anna Mordel i  Patrycja Iwanicka z kl. V b. Wysokie lokaty zajęli też uczniowie w ekologicznym quizie, w kategorii dla klas 4 – 6  – I miejsce Ania Nowińska z kl. V a i III miejsce Ola Namysł z kl. V a. W kategorii klas
7 – 8 lokaty zdobył Antek Buda – zajął II miejsce w quizie 1 oraz I miejsce w quizie 2. Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do kolejnych proekologicznych działań.

opracowała p. M. Pawluś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *