Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2021

W dniach 15 – 19.11.2021 r. w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Zdrowia. Celem akcji była popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia oraz uświadomienie uczniom konieczności racjonalnego odżywiania się, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. W ramach realizowanej akcji, uczniowie klas I-III  chętnie realizowali zaplanowane zadania.
W poniedziałek uczniowie klasy II „a” przygotowali dla pozostałych klas początkowych, piękne przedstawienie  pt. „Jarzynowa awantura”. Uczniowie weszli w role różnych warzyw, dyskutując, które z nich jest zdrowsze i ma więcej witamin.  Zaprezentowana inscenizacja wprowadziła do tematyki tygodnia i propagowała zdrowy stylu życia. Wtorek upłynął pod hasłem „Słów kilka o zdrowym odżywianiu”- uczniowie klasy I „a” mówili,  jak należy dbać o zdrowie, wykonując krzyżówkę tematyczną oraz kolorując plakat „Dbaj  o zdrowie”. Uczniowie klas drugich i trzecich przyrządzili „,Zdrowe kanapki” z samodzielnie wybranych pełnowartościowych produktów spożywczych. W środę rozmawialiśmy  o „Piramidzie zdrowia”. Poznaliśmy zasady zdrowego odżywiania. Uczniowie samodzielnie stworzyli wielką piramidę żywienia. Czwartek był dniem, w którym uczniowie wykazali
się ogromną kreatywnością, wykonując „Owocowo – warzywne stworki”. To zadanie
nie należało do łatwych, jednak wszyscy z wielkim zaangażowaniem podjęli to wyzwanie. Efektem ich pracy, były piękne stworki, które zachwycały swoją oryginalnością. W piątek odbyło się podsumowanie akcji i wszystkich działań związanych z  „Tygodniem zdrowia”.
W tym dniu uczniowie założyli „Zdrowe przebranie”, w którym wszystkie elementy
ich stroju, były w kolorze ulubionych owoców lub warzyw. Klasa I „a” zaprezentowała wiersz pt. „Jedz zdrowo”, natomiast klasa III „a” zaprosiła wszystkich na ciekawe przedstawienie pt. „Witaminki”. Wszyscy z uwagą, oglądali promującą zdrowe odżywianie inscenizację. Wiedza i umiejętności uczniów zdobyte, w czasie akcji przyniosą oczekiwane efekty, gdyż wszyscy wiemy,  że zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka.

oprac. p. Agnieszka Nowak

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji klasy IV-VIII. W dniach 22- 26.11.2021r. zbierać będziemy najlepsze oceny : 5 i 6. Rywalizacja wyłoni klasę, która w przeliczeniu na jednego ucznia uzyska najlepszy rezultat. Nagrodą jest DZIEŃ BEZ PYTANIA I SPRAWDZANIA dla zwycięskiej klasy
do wykorzystania w bieżącym roku szkolnym.

Życzymy najlepszych plonów ocenowych i radości z uczenia się.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

Oprac. Monika Kapitan

Dzisiaj – 19 listopada rozdano nagrody uczniom, którzy wzięli udział w „Słonecznych Dniach ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”. 27 października rozstrzygnięto konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej. Tematyka obejmowała oszczędzanie energii oraz promowanie odnawialnych źródeł energii takich jak: energia słoneczna, wiatrowa wodna i geotermalna. Wtedy też miało miejsce wydarzenie medialne – wykłady i quizy związane z ekologią, energią odnawialną. Uczestnicy quizu zdobyli kilka nagród – wręczono je: Antkowi Buda z klasy 8 b – zdobywcy I i II miejsca w dwóch quizach, Ani Nowińskiej i Oli Namysł z klasy 5 a za zajęcie I i III miejsca. Uczennicom Ani Mordel i Patrycji Iwanickiej z klasy 5 b   wręczono nagrody i dyplomy za uzyskanie tytułu laureata gminnego w  konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej. W grupie młodszych uczniów tytuł zdobył Antoni Walczak z klasy 2 b – nagroda czeka na niego w szkole. Wszystkim pięknie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych latach. 

opracowała p.  Małgorzata Pawluś    

            

W dniu 17 listopada 2021 odbyła się lekcja on-line  przygotowana przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej transmitowana za pośrednictwem platformy Teams. Tematem była: „Rola wartości leżących u podstaw odzyskania i utrzymania niepodległości Polski oraz budowy jedności Narodu Polskiego na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej”.
Zajęcia prowadził pan Kamil Kopera – Specjalista ds. Badań i Dokumentacji Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
Celem lekcji było: wspieranie rozwoju moralnego młodzieży, edukacji historycznej oraz promocji postaw patriotycznych młodego pokolenia. Oprócz przedstawienia uczniom faktów historycznych dodatkowym celem zajęć jest omówienie istoty wartości moralnych, postaw społecznych, ćwiczenie koncentracji i umiejętności uważnego słuchania, rozbudzanie empatii, ćwiczenie umiejętności argumentacji i  dedukcji. Bardzo ważnym jest zapoznanie się z historią rodziny Ulmów i sytuacją Żydów podczas II wojny Światowej. Ludobójstwo które Niemcy dokonali,
w większości na terenie okupowanej przez nich Polski, na trwałe wpłynęło na obraz świata
w którym żyjemy. 90% polskich Żydów zginęło w czasie Holokaustu.
Przeżyli nieliczni – niektórzy przetrwanie zawdzięczają odwadze i poświeceniu Polaków.

Opowieść koncentruje się na okresie drugiej wojny światowej i uwarunkowaniach niemieckiej okupacji, w tym na okupacyjnym prawodawstwie i konsekwencjach sprzeciwu wobec jego nieludzkim zapisom. W trakcie zajęć zostanie ukazana historia rodzin Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów z Markowej, historia która – mimo upływu lat – wciąż pozostaje żywa w pamięci społecznej.

To z mrocznych czasów wojny płynie lekcja, która wyrażona została w preambule Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości. Zajęcia te to nie tylko okazja do poznania naszej wspólnej historii, ale także do czerpania wzorców oraz kształtowania własnego światopoglądu na gruncie szacunku i solidarności.

opracował p. Robert Nowiński

                                           

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie ortograficznym dla klas
4-8 który odbędzie się 29 listopada (poniedziałek) o godz. 10.40 dla klas 4 – 6
i o godz. 12.35 dla klas 7 – 8 w sali nr 24

Organizator: nauczyciele uczący języka polskiego
Regulamin konkursu znajduje się poniżej:

W konkursie mogą brać udział uczniowie klasy IV-VIII wyłonieni przez nauczycieli uczących w danej klasie .
Konkurs jest jednoetapowy i polega na napisaniu ze słuchu tekstu dyktanda.
Tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII” otrzymuje laureat z najwyższą liczbą punktów.

Cele konkursu

 1. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
 2. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
 3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
 4. Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej.
 5. Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
 6. Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
 7. Rozbudzenie w uczniach tzw. czujności ortograficznej.
 • Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Ortografii otrzymają uczniowie, którzy nie popełnili ani jednego błędu ortograficznego.
 • Drugie miejsce zdobywają uczniowie, którzy popełnili tylko jeden błąd ortograficzny.
 • Trzecie miejsce zdobywają uczniowie, którzy popełnili dwa błędy ortograficzne.
  POWODZENIA

Do góry