„Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”

W dniu 17 listopada 2021 odbyła się lekcja on-line  przygotowana przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej transmitowana za pośrednictwem platformy Teams. Tematem była: „Rola wartości leżących u podstaw odzyskania i utrzymania niepodległości Polski oraz budowy jedności Narodu Polskiego na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej”.
Zajęcia prowadził pan Kamil Kopera – Specjalista ds. Badań i Dokumentacji Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
Celem lekcji było: wspieranie rozwoju moralnego młodzieży, edukacji historycznej oraz promocji postaw patriotycznych młodego pokolenia. Oprócz przedstawienia uczniom faktów historycznych dodatkowym celem zajęć jest omówienie istoty wartości moralnych, postaw społecznych, ćwiczenie koncentracji i umiejętności uważnego słuchania, rozbudzanie empatii, ćwiczenie umiejętności argumentacji i  dedukcji. Bardzo ważnym jest zapoznanie się z historią rodziny Ulmów i sytuacją Żydów podczas II wojny Światowej. Ludobójstwo które Niemcy dokonali,
w większości na terenie okupowanej przez nich Polski, na trwałe wpłynęło na obraz świata
w którym żyjemy. 90% polskich Żydów zginęło w czasie Holokaustu.
Przeżyli nieliczni – niektórzy przetrwanie zawdzięczają odwadze i poświeceniu Polaków.

Opowieść koncentruje się na okresie drugiej wojny światowej i uwarunkowaniach niemieckiej okupacji, w tym na okupacyjnym prawodawstwie i konsekwencjach sprzeciwu wobec jego nieludzkim zapisom. W trakcie zajęć zostanie ukazana historia rodzin Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów z Markowej, historia która – mimo upływu lat – wciąż pozostaje żywa w pamięci społecznej.

To z mrocznych czasów wojny płynie lekcja, która wyrażona została w preambule Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości. Zajęcia te to nie tylko okazja do poznania naszej wspólnej historii, ale także do czerpania wzorców oraz kształtowania własnego światopoglądu na gruncie szacunku i solidarności.

opracował p. Robert Nowiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *