Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Od dnia 20.12.2021 r. do 9.01.2022 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, następuje ograniczenie funkcjonowania szkół poprzez przejście klas 1-8 na nauczanie zdalne. Kształcenie na odległość odbywać się będzie wg obowiązującego podziału godzin za pośrednictwem aplikacji G Suite (Classroom) oraz dziennika elektronicznego. Szczegółowe wytyczne dotyczące zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opisane są w dotychczasowo obowiązującym regulaminie (a więc będą realizowane zajęcia zdalne – na analogicznych zasadach, jak w przypadku poprzednich zawieszeń). Kontakty rodziców z nauczycielem czy wychowawcą odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Adam Iwanicki,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *