Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2022

Przedstawiciele społeczności Kołaczyc, uczcili pamięć bestialsko pomordowanych przez Niemców mieszkańców wyznania mojżeszowego z terenu Gminy Kołaczyce i Brzostku 

    Wartę honorową przy mogile pełnili harcerze z 307 Kołaczyckiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Wilki” im. Andrzeja Małkowskiego. Podczas uroczystości, złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze pamięci.

oprac. p. Robert Nowiński

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w konkursie literackim ‘’LIST DO ULUBIONEGO BOHATERA Z KSIĄŻKI’’  przeznaczonego dla uczniów  kl. IV – VI Szkoły Podstawowej oraz konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater literacki”.

Regulaminy konkursów znajdują się poniżej.

Dnia 19 stycznia 2022 roku uczniowie klas VI, VII i VIII w ramach działań profilaktyczno – wychowawczych wzięli udział w spotkaniu ze specjalistą ds. przestępczości nieletnich panią mł. asp. Barbarą Pawłowską – funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Tematem spotkania było „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Głównym celem spotkania było przybliżenie młodzieży ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz zapoznanie uczniów z najważniejszymi przepisami prawa dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania wyjaśniono, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiono konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, spożywanie alkoholu i środków psychoaktywnych (również dopalaczy), palenie papierosów. 

Funkcjonariuszka policji zwróciła również uwagę uczniów na obowiązek systematycznej nauki, systematycznego uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego także podlegają wszczęciu postępowania przed sądem. 

W trakcie spotkania został omówiony temat cyberzagrożeń i cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, że umieszczenie wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia, zamieszczanie obrażających kogoś treści i opinii np. na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym, rozesłanie e-mailem lub przez telefon komórkowy itp. podlega odpowiedzialności karnej. Te same przepisy dotyczą tworzenia kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych i uchroni uczniów przed podejmowaniem ryzykownych zachowań.

Pedagog szkolny  – M. Liszka 

W dniu 14 stycznia 2022 r. chętni uczniowie klas 7-ych i 8-ych uczestniczyli w VI edycji NOCY BIOLOGÓW zorganizowanej przez pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydarzenie to było wspaniałą okazją do spotkania się z naukowcami – zarówno na wykładach jak i w laboratoriach, by odkrywać tajniki życia, dyskutować na temat aktualnych problemów, czy po prostu zafascynować się pasjonującą dziedziną nauki jaką jest BIOLOGIA. Tegoroczna NOC BIOLOGÓW została zainaugurowana wykładem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka pt. „Biolog przyjacielem archeologa”. Oprócz wykładów odbyło się wiele ciekawych zajęć. Uczestnicy tegorocznej Nocy Biologów mogli obejrzeć pokaz kolorowych eksperymentów z pogranicza biologii i chemii, poznać różnorodny i fascynujący świat makro i mikro, dowiedzieć się jak smakuje komórka oraz doświadczyć zabaw z suchym lodem.  Mogli także samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy i podziwiać wystawę paleobiologiczną. Nasi młodzi pasjonaci biologii wzięli też udział w kilku ciekawych warsztatach, podczas których poznali kolorowy świat bakterii, strategie życiowe roślin i dowiedzieli się, że nie każdy cukier jest słodki. Oferta zajęć była tak bogata, że na pewno każdy znalazł tu coś dla siebie. Pomimo, że zajęcia odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym i w późnych godzinach wieczornych, wszyscy wrócili zadowoleni, pełni wrażeń i z pewnością bogatsi  o nową, niezwykłą wiedzę biologiczną.

Uczniowie, którzy nie zdecydowali się na wyjazd do Rzeszowa i bezpośredni udział w zajęciach, mogli zdalnie uczestniczyć w tym fascynującym wydarzeniu i dobrze bawić się w ramach Nocy Biologów. Wszystkie linki do wykładów, quizów i pokazów on-line zostały udostępnione na stronie internetowej Nocy Biologów i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wycieczka została dofinansowana przez Radę Rodziców działającą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach. Dziękujemy!

 Oprac. p. Beata Opałka

Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne
 i zapomniane akty dobroci i miłości”.

William Wordswort

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się  do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki  „Razem na Święta”. Celem akcji było niesienia pomocy innym oraz integracja z osobami samotnymi i potrzebującymi pomocy. Działania, które w związku z tym podjęliśmy wspólnie pozwoliły na zebranie produktów żywnościowych, środków higienicznych i obdarowanie nimi potrzebujących. Część paczek organizacje szkolne rozdały same a część została przekazana do parafialnego Caritas. W ramach akcji uczniowie brali udział w konkursie plastyczno-technicznym na wykonanie   – kartki świątecznej, stroików i ozdób świątecznych. SK Caritas przekazało kartki seniorom, ZHP obdarowało najmłodszych słodyczami, Samorząd Uczniowski, SK PCK oraz Koło Misyjne zebrane produkty oraz prace konkursowe przekazali osobom wskazanym przez GOPS. Odwiedziliśmy mieszkańców Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach obdarowując wszystkich ozdobami świątecznymi i upominkiem słodkim dla wszystkich. Nie udało by się to wszystko, gdyby nie zaangażowanie Rodziców, Uczniów i Nauczycieli. Serdecznie dziękuje p. Edycie Rączce, p. D. Maciejowska -Buda, p. M. Kapitan, p. R. Nowińskiemu  za duże  zaangażowanie w akcje.

Koordynator akcji p. Anna Sypień

Podziękowanie za udział w akcji

Do góry