Razem na Święta

Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne
 i zapomniane akty dobroci i miłości”.

William Wordswort

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się  do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki  „Razem na Święta”. Celem akcji było niesienia pomocy innym oraz integracja z osobami samotnymi i potrzebującymi pomocy. Działania, które w związku z tym podjęliśmy wspólnie pozwoliły na zebranie produktów żywnościowych, środków higienicznych i obdarowanie nimi potrzebujących. Część paczek organizacje szkolne rozdały same a część została przekazana do parafialnego Caritas. W ramach akcji uczniowie brali udział w konkursie plastyczno-technicznym na wykonanie   – kartki świątecznej, stroików i ozdób świątecznych. SK Caritas przekazało kartki seniorom, ZHP obdarowało najmłodszych słodyczami, Samorząd Uczniowski, SK PCK oraz Koło Misyjne zebrane produkty oraz prace konkursowe przekazali osobom wskazanym przez GOPS. Odwiedziliśmy mieszkańców Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach obdarowując wszystkich ozdobami świątecznymi i upominkiem słodkim dla wszystkich. Nie udało by się to wszystko, gdyby nie zaangażowanie Rodziców, Uczniów i Nauczycieli. Serdecznie dziękuje p. Edycie Rączce, p. D. Maciejowska -Buda, p. M. Kapitan, p. R. Nowińskiemu  za duże  zaangażowanie w akcje.

Koordynator akcji p. Anna Sypień

Podziękowanie za udział w akcji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *