Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży – spotkanie z uczniami klas VI,VII, VIII.

Dnia 19 stycznia 2022 roku uczniowie klas VI, VII i VIII w ramach działań profilaktyczno – wychowawczych wzięli udział w spotkaniu ze specjalistą ds. przestępczości nieletnich panią mł. asp. Barbarą Pawłowską – funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Tematem spotkania było „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Głównym celem spotkania było przybliżenie młodzieży ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz zapoznanie uczniów z najważniejszymi przepisami prawa dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania wyjaśniono, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiono konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, spożywanie alkoholu i środków psychoaktywnych (również dopalaczy), palenie papierosów. 

Funkcjonariuszka policji zwróciła również uwagę uczniów na obowiązek systematycznej nauki, systematycznego uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego także podlegają wszczęciu postępowania przed sądem. 

W trakcie spotkania został omówiony temat cyberzagrożeń i cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, że umieszczenie wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia, zamieszczanie obrażających kogoś treści i opinii np. na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym, rozesłanie e-mailem lub przez telefon komórkowy itp. podlega odpowiedzialności karnej. Te same przepisy dotyczą tworzenia kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych i uchroni uczniów przed podejmowaniem ryzykownych zachowań.

Pedagog szkolny  – M. Liszka 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *