Konkurs świetlicowy „ZWIERZAKI – CUDAKI” rozstrzygnięty.

Organizatorem konkursu „Zwierzaki – cudaki” była świetlica szkolna. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III  szkoły podstawowej. Uczestnicy w ramach konkursu mieli zaprojektować i wykonać  indywidualnie pracę plastyczną przestrzenną przedstawiającą dowolnego zwierzaka  z materiałów odpadowych. Celem konkursu  było kształtowanie u uczestników postaw i zachowań proekologicznych oraz zwiększenie świadomości  ekologicznej  dzieci i młodzieży, uświadomienie możliwości  powtórnego wykorzystania odpadów, rozwijanie kreatywności , uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci poprzez sztukę, promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych technik plastycznych oraz prezentacja własnych dokonań twórczych.

               Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Praktycznie każda klasa miała swego przedstawiciela , a z niektórych nawet kilku. Komisja konkursowa miała ciężki orzech do zgryzienia aby wyłonić  najlepsze prace.  Po burzliwych obradach komisja zdecydowała przyznać  dwa równorzędne pierwsze  miejsca ,  trzy drugie miejsca i 4 wyróżnienia.  Dzięki ofiarności sponsora, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, co powinno zachęcić dzieci  do udziału w kolejnych świetlicowych konkursach.    

                                                                            Wychowawcy świetlicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *