Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2022

W dniu 29 kwietnia zuchy z Gromady Wilczki oraz harcerki i harcerze z 307KGDH Wilki wzięli udział w olimpiadzie sportowej zorganizowanie przez Komendę Hufca ZHP w Jaśle. Zmagania odbywały się w kilku konkurencjach, gdzie członkowie patroli musieli wykazać się sprytem, pomysłowością i umiejętności działania w zespole. Rywalizacja odbywała się w duchu fair play, każdy dawała z siebie maksimum swoich sił.Jednak najważniejsze była możliwość spotkania się po tak długiej pandemicznej przerwie ze swoimi rówieśnikami. Z zuchowych czuj i harcerskim czuwaj.

opracowała p. Anna Madejczyk

2 maja w całym kraju obchodzimy Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Główną rolą tego święta jest popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych i polskiej tożsamości. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Celem upamiętnienia tego święta wykonana została dekoracja i transparent oraz wykonane przez klasę IIIa, piękne  biało- czerwone tulipany.

29 kwietnia uczniowie klas I- III wraz z wychowawcami uczcili to ważne dla Polaków święto. W tym dniu ubrani w strój galowy, wyruszyli z flagami w dłoniach na Rynek w Kołaczycach, gdzie nastąpiło uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego oraz recytacja wiersza „Kto Ty jesteś?- Polak mały”. Uczniom z naszej szkoły towarzyszyły w  tym wydarzeniu dzieci oraz nauczyciele z Publicznego Przedszkola w Kołaczycach. Następnie uczniowie naszej szkoły przeszli ulicami miasta.

Oprac. p. Agnieszka Nowak

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Organizatorem Konkursu jest biblioteka szkolna oraz nauczyciele poloniści
 2. Złożone prace powinny być autorskie, nigdy wcześniej nie publikowane. 

3.Prace konkursowe należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 30.05.2022r. 

CELE KONKURSU: 

 1. Popularyzowanie twórczości literackiej, promowanie idei czytanie. 
  1. Promocja czytelnictwa literatury dziecięcej i młodzieżowej wśród uczniów naszej szkoły. 
  1. Kształtowanie umiejętności wdrażania refleksji i opinii o dziele literackim.  

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 1. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas 4-7  Szkoły Podstawowej w Kołaczycach

2.Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji książki.  

 1.     Pracę należy składać w formie wydruku i powinny zawierać następujące dane: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, tytuł i autor recenzowanej książki.  
 2. Forma pracy: wydruk komputerowy, forma A4, czcionka 12, min. 70 słów. 

KRYTERIA OCENIANIA 

 1. Pracę oceni jury konkursu wg poniższych kryteriów: 
 2. Przedstawienie problematyki utworu; 
 3. Poprawność pracy pod względem merytorycznym; 
 4. Styl i forma wypowiedzi; 
 5. Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcja. 

Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze recenzje, które zostaną nagrodzone. 

Zachęcamy do udziału w konkursie! Organizatorzy konkursu:

– Biblioteka Szkolna

– Nauczyciele humaniści


Cele konkursu:

-zapoznanie i zainteresowanie dzieci bajkami Ignacego Krasickiego,
-rozwijanie zdolności recytatorskich,
-prezentacja i promowanie talentu uczniów,
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
-motywowanie do występów publicznych,
-uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji,
-wspieranie działań twórczych.

Zasady uczestnictwa:

-konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–IV,
-konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnej bajki Ignacego Krasickiego- recytacja oraz odpowiedni strój i rekwizyty,
-chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście w bibliotece szkolnej do dnia  25.05.2022r.

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w Szkole Podstawowej  31 maja 2022 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 1 czerwca 2022r

Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
-interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).


Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy.

Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze recenzje, które zostaną nagrodzone. 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła 

                                               Wisława Szymborska

KONKURS BIBLIOTECZNY

NA PROJEKT GRAFFITI

Zadaniem konkursu jest zaprojektowanie graffiti , które zostanie wykonane przez autora zwycięskiej pracy na drzwiach biblioteki szkolnej. Projekt  powinien być oryginalną pracą, kojarzyć się z biblioteką oraz promować czytelnictwo!

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas 4-8.

3. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej oraz promocja biblioteki szkolnej.

II. Przedmiot konkursu

1.Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczniów projektu graffiti z cytatem promującym czytelnictwo.

2.Projekt  musi zawierać:  elementy kojarzące się ze szkołą i biblioteką(symbole, metafory) oraz cytat .

3. Pierworys należy opracować na kartce A-3.

II. Przebieg konkursu

1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.

2. Termin realizacji: od 1 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.

3. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jeden projekt , podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

4. Projekty należy przekazywać bezpośrednio do biblioteki szkolnej do 30 maja 2022r.

5. W ocenie projektów, jury będzie brało pod uwagę: oryginalność, estetykę wykonania, czytelność, funkcjonalność oraz adekwatność do tematu.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny prac konkursowych dokona Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 czerwca 2022r

3. Laureatowi konkursu zostanie przyznana nagroda rzeczowa oraz możliwość  przeniesienia swojej pracy na drzwi biblioteki szkolnej.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu.

V. Prawo autorskie

1. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, iż projekt został wykonany samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

2. Autor projektu przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, kierowanych wobec Organizatora, w przypadku naruszenia cudzych praw autorskich.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

Z uwagi na przerwę świąteczną w naszej szkole akcja „Żonkile” upamiętniająca rocznicę wybuchu powstania
w getcie warszawskim odbyła się 22.04.2022r.

Miłość motywem przewodnim akcji Żonkile

Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, pytał w książce „I była miłość w getcie”: „Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość”? Dlaczego nikogo to nie interesuje?”. Podczas tej edycji akcji Żonkile zastanowimy się nie tylko nad zadanym przez Edelmana pytaniem, ale również nad tym, czym była i co znaczyła miłość w getcie warszawskim.

Podkreślimy również znaczenie – niezwykle ponadczasowych i uniwersalnych – stanów emocjonalnych czy postaw mających z miłością wiele wspólnego: empatii, wrażliwości na krzywdę innych, poświęcenia na rzecz potrzebujących. Także w tym przypadku towarzyszyć nam będą słowa Edelmana: „Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia”.

Tegoroczna akcja Żonkile odbywa się w czasie, gdy w naszej części kontynentu znów giną ludzie – gdy ponownie mordowani są mężczyźni, kobiety i dzieci. Chcemy, by udział w kampanii odbywającej się pod hasłem miłości był także formą manifestacji naszego sprzeciwu przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji. Pamiętając o słowach Mariana Turskiego, że Auschwitz nie spadło z nieba, chcemy solidaryzować się z tymi, którzy walczą o swój kraj, swoją godność i swoich najbliższych.

opracowała p. Monika Kapitan

     W odpowiedzi na zaproszenie Szkoły Podstawowej z Woli Zgłobieńskiej, która po raz 10 jest organizatorem MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO, uczniowie naszej szkoły przygotowali prace według regulaminowych wymogów.

Celem konkursu było:

 • Pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 • Ukazanie tradycji narodowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich i rodzinnych.
 • Nawiązanie współpracy ze szkołami w Europie i świecie.

      Ze względu na dużą ilość wykonanych kartek świątecznych 12 kwietnia został przeprowadzony etap szkolny. Jury w składzie: P. Monika Kapitan, P. Wanda Nowak, P. Beata Opałka, P. Małgorzata Pawluś, P. Małgorzata Skicka spośród 44 prac wytypowało 10 konkursowych (regulaminowo – maksymalnie 10 prac z placówki).

      W konkursie naszą szkołę reprezentować będą prace:

 1. cztery w kategorii klasy 1- 3: Piotra Walczak (kl. 1), Zofii Kudłacz (kl. 2a), Antoniego Sarneckiego (kl. 2b), Martyny Nowak (kl. 3b)
 2. sześć w kategorii klasy 4 – 8: Aleksandry Namysł (kl. 5a), Patrycji Iwanickiej (kl. 5b), Magdaleny Tutro (kl. 7a), Julii Janik i Anny Pacana (kl. 8a), Zuzanny Lisowskiej (kl. 8b).

Prace konkursowe zostały dostarczone w dniu  14 kwietnia do Woli Zgłobieńskiej.

Bardzo DZIĘKUJĘ:

– Dyrekcji SP za wyrażenie zgody na udział uczniów w konkursie,

– Uczniom za piękne i pomysłowe prace,

– P. Pawłowi Rusztowiczowi za pomoc w dowiezieniu prac na miejsce,

– Paniom z Przedszkola w Woli Zgłobieńskiej za przejęcie kołaczyckiej konkursowej przesyłki.

Koordynator konkursu – Edyta Rączka

Do góry