KONKURS BIBLIOTECZNY NA PROJEKT GRAFFITI

Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła 

                                               Wisława Szymborska

KONKURS BIBLIOTECZNY

NA PROJEKT GRAFFITI

Zadaniem konkursu jest zaprojektowanie graffiti , które zostanie wykonane przez autora zwycięskiej pracy na drzwiach biblioteki szkolnej. Projekt  powinien być oryginalną pracą, kojarzyć się z biblioteką oraz promować czytelnictwo!

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas 4-8.

3. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej oraz promocja biblioteki szkolnej.

II. Przedmiot konkursu

1.Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczniów projektu graffiti z cytatem promującym czytelnictwo.

2.Projekt  musi zawierać:  elementy kojarzące się ze szkołą i biblioteką(symbole, metafory) oraz cytat .

3. Pierworys należy opracować na kartce A-3.

II. Przebieg konkursu

1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.

2. Termin realizacji: od 1 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.

3. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jeden projekt , podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

4. Projekty należy przekazywać bezpośrednio do biblioteki szkolnej do 30 maja 2022r.

5. W ocenie projektów, jury będzie brało pod uwagę: oryginalność, estetykę wykonania, czytelność, funkcjonalność oraz adekwatność do tematu.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny prac konkursowych dokona Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 czerwca 2022r

3. Laureatowi konkursu zostanie przyznana nagroda rzeczowa oraz możliwość  przeniesienia swojej pracy na drzwi biblioteki szkolnej.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu.

V. Prawo autorskie

1. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, iż projekt został wykonany samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

2. Autor projektu przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, kierowanych wobec Organizatora, w przypadku naruszenia cudzych praw autorskich.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *