KONKURSU RECYTATORSKO-TEATRALNY -W krainie bajek Ignacego KrasickiegoOrganizatorzy konkursu:

– Biblioteka Szkolna

– Nauczyciele humaniści


Cele konkursu:

-zapoznanie i zainteresowanie dzieci bajkami Ignacego Krasickiego,
-rozwijanie zdolności recytatorskich,
-prezentacja i promowanie talentu uczniów,
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
-motywowanie do występów publicznych,
-uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji,
-wspieranie działań twórczych.

Zasady uczestnictwa:

-konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–IV,
-konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnej bajki Ignacego Krasickiego- recytacja oraz odpowiedni strój i rekwizyty,
-chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście w bibliotece szkolnej do dnia  25.05.2022r.

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w Szkole Podstawowej  31 maja 2022 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 1 czerwca 2022r

Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
-interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).


Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy.

Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze recenzje, które zostaną nagrodzone. 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *