Regulamin konkursu na recenzję książki znajdującej się w Bibliotece Szkolnej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Organizatorem Konkursu jest biblioteka szkolna oraz nauczyciele poloniści
 2. Złożone prace powinny być autorskie, nigdy wcześniej nie publikowane. 

3.Prace konkursowe należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 30.05.2022r. 

CELE KONKURSU: 

 1. Popularyzowanie twórczości literackiej, promowanie idei czytanie. 
  1. Promocja czytelnictwa literatury dziecięcej i młodzieżowej wśród uczniów naszej szkoły. 
  1. Kształtowanie umiejętności wdrażania refleksji i opinii o dziele literackim.  

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 1. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas 4-7  Szkoły Podstawowej w Kołaczycach

2.Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji książki.  

 1.     Pracę należy składać w formie wydruku i powinny zawierać następujące dane: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, tytuł i autor recenzowanej książki.  
 2. Forma pracy: wydruk komputerowy, forma A4, czcionka 12, min. 70 słów. 

KRYTERIA OCENIANIA 

 1. Pracę oceni jury konkursu wg poniższych kryteriów: 
 2. Przedstawienie problematyki utworu; 
 3. Poprawność pracy pod względem merytorycznym; 
 4. Styl i forma wypowiedzi; 
 5. Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcja. 

Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze recenzje, które zostaną nagrodzone. 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *