Dzień Niezapominajki

Uczniowie klas I – III w miesiącu maju obchodzili święto Dnia Niezapominajki.

 W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „Nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości, do otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go w własnej klasie, szkole czy miejscowości, przypomina także o istocie dbania o nasze otoczenie. Aby dbać, trzeba pokochać, aby pokochać – trzeba poznać. Nie będziemy czuli potrzeby szanowania czegoś, czego nie znamy. W naszych działaniach zachęcaliśmy najmłodszych uczniów  do odkrywania, poznawania, odczuwania  bliskiej i dalszej okolicy oraz odnajdywania śladów piękna przyrody nawet w najbardziej na pozór zabetonowanych i zabudowanych miejscach. Chcieliśmy zachęcić uczniów klas I – III do działań, które dadzą okazje do przeżywania, odczuwania przyrody i jej doświadczania, tej naszej polskiej, najbliższej, na wyciągnięcie ręki.

Dlatego w tym dniu uczniowie klas siódmych w ramach projektu edukacyjnego zorganizowali wiele ciekawych zajęć dla swoich młodszych kolegów i koleżanek.

 Pierwszym punktem było  obejrzenie prezentacji  multimedialnej, która dostarczyła wiedzy uczniom klas I-III dlaczego obchodzimy Dzień Niezapominajki i co ma na celu,  a także pokazała piękno otaczającej nas przyrody i potrzeby jej ochrony. Najmłodsi mogli zobaczyć przykłady roślin chronionych, a także sposoby ochrony przyrody. W dalszej części prezentacji uczniowie dowiedzieli się gdzie rośnie niezapominajka i jakie ma znaczenie, że jest to nie tylko symbol różnorodności przyrody ale także symbol przyjaźni.

 Drugim punktem było wykonanie prac plastycznych: uczniowie klasy pierwszej wykonali „Niezapominajkową zakładkę” natomiast klasy drugie i trzecie mogły się wykazać zdolnościami wykonując „Niezapominajkowy przypominacz”.  Następnie, na przygotowanym przez starszych kolegów pięknym „Niezapominajkowym liściku” uczniowie mogli zrobić niespodziankę i napisać kilka miłych słów dla osób które lubią i wrzucić liścik do paczki – „Poczty niezapominajkowej”. Inną atrakcją były „Niezapominajkowe komplementy”, które można było zabrać i obdarować kogoś, kogo się bardzo lubi a tym samym poprawić komuś nastrój i sprawić radość.

Zajęcia bardzo podobały się młodszym uczniom, chętnie podejmowali się prac, aktywnie       w nich uczestnicząc z pełnym zaangażowaniem, natomiast siódmoklasiści stanęli na wysokości zadania wykazując się pełnym profesjonalizmem i pomysłowością.

oprac. p. Małgorzata Skicka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *