Wyniki konkursu PTTK

W ostatnim tygodniu nauki szkolnej został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs – Poznajemy naszą Małą Ojczyznę, organizowany przez SKT PTTK „ LIWOCZ”

Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych              i turystycznych uczniów, pogłębianie wiedzy o miejscu zamieszkania, walorach krajoznawczo-turystycznych regionu poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu – Kołaczyc i okolicy, wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny, rozwijanie wśród młodych krajoznawców pasji do poznawania i opisywania swojej Ojczyzny, nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych, propagowanie aktywnego, bezpiecznego wypoczynku i uprawiania turystyki z PTTK, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji.

W konkursie wzięło udział 26 uczestników, a oto zwycięzcy i nagrodzeni:

                            PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

                        I Miejsce: Aleksandra Nowińska

                                          Anna Nowińska

                                           Katarzyna Hendzel

                                           Jan Wnęk klasa

                   Wyróżnienie: Tomasz Krajewski 

                                           Damian Iwanicki

                                          Wiktor Woliński

                                  PROJEKT – PLANSZA

                   I Miejsce: Mateusz Krajewski, Aleksander Czech, Jakub Żygłowicz

                   II Miejsce: Aleksandra Szczepanik, Milena Niklewicz

                   III Miejsce: Karolina Wojciechowska, Zuzanna Stój

                   III Miejsce: Anna Nowińska, Julia Cnota

                   III Miejsce: Filip Mindur Jakub Hendzel

                                                 FOLDERY

                   I Miejsce: Patrycja Iwanicka, Emilia Banach

                   I Miejsce: Anita Wypasek, Bartosz Węgrzynowski

                   II Miejsce: Patryk Zięba, Maciej Czech

                   III Miejsce: Amelia Żygłowicz, Julia Maziarz

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w innych konkursach i akcjach organizowanych przez SKT PTTK „LIWOCZ”.

 Życzymy wszystkim, by rozpoczynające się wakacje były radosne, pełne niezapomnianych przygód i wrażeń. Wierzymy, że wszyscy w nowym roku szkolnym spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach aby wspólnie odkrywać to, co nieznane i kroczyć ścieżkami pięknej przyrody.

oprac.p. Małgorzata Skicka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *