MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Jak co roku w październiku, również w naszej szkole, obchodzony będzie Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. To dobra okazja do pokazania dorobku i potencjału biblioteki, jej pozycji w oczach uczniów i rodziców, a także zorganizowania różnego rodzaju aktywności i promocji czytelnictwa.

W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Reading for Global Peace and Harmony”, które w Polsce skrócono do „Czytanie dla pokoju”.

Z tej okazji ogłaszamy akcję bookcrossingową

Obok biblioteki szkolnej zostanie stworzona półka, na której systematycznie będą pojawiać się książki do swobodnego zabierania i czytania. Można również przynieść na wymianę własną książkę i dać jej nowe życie.Akcja adresowana jest do wszystkich, dzieci i dorosłych, którzy lubią czytać i chcą dzielić się książkami z innymi.

KONKURSY:

 1. KONKURS pt.: „Drugie życie starych gazet” 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I – VI 

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne wykonanie (podczas zajęć szkolnych) ze starych gazet przestrzennego projektu dowolnej postaci literackiej;
 • wstępnej selekcji prac kwalifikowanych do konkursu dokonuje wychowawca klasy I-VI lub nauczyciel plastyki;
 • każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę;
 • prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę, zawierającą informacje: imię i nazwisko ucznia (autora pracy), klasa ORAZ imię i nazwisko postaci literackiej, tytuł utworu, z którego pochodzi, imię i nazwisko autora utworu literackiego.

Kryteria oceniania:

 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność;
 • estetyka wykonania pracy i ogólne wrażenie artystyczne.

Termin i miejsce oddania prac: do dnia 25 X 2022 r. Prace należy składać w bibliotece.

2. KONKURS literacki na WYJAŚNIENIE/ROZWINIĘCIE hasła tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas V – VIII 

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne, pisemne wyjaśnienie tegorocznego polskiego hasła Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych: „Czytanie dla pokoju”. (Polskie hasło jest skróconą wersją angielskiego hasła wybranego w tym roku przez IASL: „Reading for Global Peace and Harmony”).
 • prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A4,
 • praca powinna zawierać minimum 10 zdań, ale nie może przekroczyć jednej kartki formatu A4 wydruku komputerowego (obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5),
 • prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Kryteria oceniania:

 • wartość merytoryczna pracy (rzeczowość, wyczerpanie tematu),
 • poprawność językowa, interpunkcyjna i ortograficzna.

Termin i miejsce oddania prac: do 25 X 2022 r. Prace należy składać w bibliotece.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *