Ogólnopolska akcja Szkoła Pamięta

#SzkołaPamięta

W dniach 24- 28 października br. uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi nauczycielami włączyli się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach tej akcji uczniowie realizowali różnorodne działania upamiętniające: odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty lokalnej.

Klasy 4a i 7 z wychowawcami oraz przedstawiciele szkolnego koła Caritas wraz z opiekunem udali się  na cmentarz wojskowy, by zapalić znicz i oddać hołd zmarłym żołnierzom. Zapalili również znicze na grobie ks. Pawła Markiewicza, pod kaplicą oraz zatrzymali się przy opuszczonych grobach. Uczniowie klasy 4b uporządkowali bezimienne mogiły i opuszczone groby na cmentarzu żołnierskim i cmentarzu komunalnym w Kołaczycach oraz udekorowali je zniczami i kwiatami. Symbolicznego znicza zapalili również pod obeliskiem ku czci Ofiar Katynia przy ul. Al. Jana Pawła II w Kołaczycach. Oddali w ten sposób hołd zamordowanym w Katyniu i Charkowie oficerom pochodzącym z ziemi kołaczyckiej. Poznali też historie poległych żołnierzy. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie w sposób szczególny wspominali zarówno swoich bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Młodzież z klasy 8B stworzyła wystawę oraz prezentację multimedialną „Bohaterowie naszego regionu”, upamiętniające m.in. majora Stanisława Cieślika, ks. Władysława Sarnę, majora Wojska Polskiego Stanisława Soczka, mjr łącz. Jana Antoniego Gustka. Ponadto w akcji czynnie uczestniczyli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wraz ze swoimi wychowawcami, co zostało już opisane w odrębnym artykule. Do akcji włączyli się także harcerki i harcerze z 307 Kołaczyckiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Wilki, którzy udali się na cmentarz parafialny gdzie porządkowali mogiły uczestników walk o  wolność Polski z czasów powstania styczniowego – ksiądza Leopolda Tekstorys Strzyżeniecki, żołnierzy poległych w czasie Wielkiej Wojny 1914 – 1918 r.,  uczestników walk w obronie Polski – 1939  – 1945 oraz  opuszczone, zaniedbane często bezimienne groby.

Podjęte inicjatywy były doskonałą okazją do zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu. A zatem PAMIĘTAJMY…

opracowanie p. dyr. Alicja Namysł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *