Jesteś tutaj:

Autor: admin

„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35) W dniach od 4 do 5 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołaczycach wzięli udział w zbiórce żywności zorganizowanej na #PomocUkrainie. Prze dwa dni wolontariusze z naszej szkoły wraz z uczniami liceum w Kołaczycach dyżurowali na zmianę w dwóch kołaczyckich supermarketach. Zbierane były podstawowe produkty: mąka, kasze, ryż, makarony, konserwy, mleko, olej, cukier, itp. oraz środki sanitarne. Ofiarność klientów sklepów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Efektem zbiórki żywności było kilkaset kilogramów trwałej żywności i środków czystości. Większość artykułów poprzez Fundację DROGA DO BOGA – kierowaną przez ks. Łukasza Leśniaka, trafi do uchodźców wewnętrznych w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Część produktów zostanie rozdysponowana na miejscu do potrzebujących rodzin i uchodźców będących pod opieką „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej. W akcję w tym roku zaangażowali się przede wszystkim wolontariusze ze Szkolnego Koła „Caritas”, ale również harcerze i niezrzeszeni uczniowie, łącznie ponad 60 osób – 33 z Publicznej Szkoły Podstawowej  oraz 31 z LO w Kołaczycach. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie: wolontariuszom za ich pracę na rzecz potrzebujących; nauczycielom i rodzicom – za opiekę, dowóz wolontariuszy oraz transport darów, pracownikom Biedronki i Delikatesów Centrum za zrozumienie i otwartość. Bóg zapłać!

Opracował ks. Grzegorz Złotek

W październiku br. najlepszym czytelnikiem okazała się Kornelia Latocha, uczennica klasy I. Zwyciężczyni konkursu serdecznie gratulujemy!

Kornelia Latocha

W dniu 28 października 2022 r. uczniowie klas 4-ych wraz ze swoimi opiekunami, p. Beatą Opałką i p. Małgorzatą Pawluś, wyruszyli na wycieczkę do Krosna i Odrzykonia.  Celem wyjazdu był udział uczniów w projekcji filmu „Chłopiec zza szyby” oraz zwiedzenie zamku rycerskiego w Odrzykoniu – jednej z najstarszych warowni na terenie Podkarpacia. Po obejrzeniu pięknego i poruszającego filmu o podążaniu za marzeniami i sile przyjaźni udaliśmy się do zamku „Kamieniec” – niezwykłego miejsca, gdzie zrodził się pomysł na napisanie wspaniałej polskiej komedii – „Zemsty” Aleksandra Fredry. Po wysłuchaniu niezwykłej i pasjonującej historii zamku wyruszyliśmy na zwiedzanie jego ruin znajdujących się na wzgórzu, z którego rozciągał się malowniczy krajobraz. Obejrzeliśmy też wyjątkowe eksponaty zgromadzone w niewielkim MUZEUM ZAMKOWYM we wnętrzu jednej z baszt oraz SALĘ TORTUR i PRACOWNIĘ CERAMIKI ZAMKOWEJ.

Miło spędzony czas sprawił, że wszyscy wrócili z wycieczki zadowoleni, pełni wrażeń i bogatsi  o nową, ciekawą wiedzę historyczną. Zamek Kamieniec był świadkiem wielu istotnych wydarzeń w historii i choć pozostały po nim tylko ruiny, nadal warto zobaczyć je na własne oczy.

Oprac. p. Beata Opałka

#SzkołaPamięta

W dniach 24- 28 października br. uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi nauczycielami włączyli się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach tej akcji uczniowie realizowali różnorodne działania upamiętniające: odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty lokalnej.

Klasy 4a i 7 z wychowawcami oraz przedstawiciele szkolnego koła Caritas wraz z opiekunem udali się  na cmentarz wojskowy, by zapalić znicz i oddać hołd zmarłym żołnierzom. Zapalili również znicze na grobie ks. Pawła Markiewicza, pod kaplicą oraz zatrzymali się przy opuszczonych grobach. Uczniowie klasy 4b uporządkowali bezimienne mogiły i opuszczone groby na cmentarzu żołnierskim i cmentarzu komunalnym w Kołaczycach oraz udekorowali je zniczami i kwiatami. Symbolicznego znicza zapalili również pod obeliskiem ku czci Ofiar Katynia przy ul. Al. Jana Pawła II w Kołaczycach. Oddali w ten sposób hołd zamordowanym w Katyniu i Charkowie oficerom pochodzącym z ziemi kołaczyckiej. Poznali też historie poległych żołnierzy. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie w sposób szczególny wspominali zarówno swoich bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Młodzież z klasy 8B stworzyła wystawę oraz prezentację multimedialną „Bohaterowie naszego regionu”, upamiętniające m.in. majora Stanisława Cieślika, ks. Władysława Sarnę, majora Wojska Polskiego Stanisława Soczka, mjr łącz. Jana Antoniego Gustka. Ponadto w akcji czynnie uczestniczyli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wraz ze swoimi wychowawcami, co zostało już opisane w odrębnym artykule. Do akcji włączyli się także harcerki i harcerze z 307 Kołaczyckiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Wilki, którzy udali się na cmentarz parafialny gdzie porządkowali mogiły uczestników walk o  wolność Polski z czasów powstania styczniowego – ksiądza Leopolda Tekstorys Strzyżeniecki, żołnierzy poległych w czasie Wielkiej Wojny 1914 – 1918 r.,  uczestników walk w obronie Polski – 1939  – 1945 oraz  opuszczone, zaniedbane często bezimienne groby.

Podjęte inicjatywy były doskonałą okazją do zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu. A zatem PAMIĘTAJMY…

opracowanie p. dyr. Alicja Namysł

Zgodnie z polską tradycją 1. listopada przypada Święto Zmarłych. Jest to czas zadumy i wspomnień o tych, którzy odeszli. W tym dniu odwiedzamy cmentarze i zapalamy znicze na grobach naszych bliskich. Jest to dowód naszej pamięci, miłości, przyjaźni, a także moment zadumy oraz czas dobrych wspomnień.
Święto Zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach i o bohaterach, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Polski.

 W tych szczególnych dniach uczniowie edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły czynnie włączyli się do akcji „SZKOŁA PAMIĘTA 2022”. W środę 26.10. 2022 r. dzieci wraz z wychowawczyniami udały się na kołaczycki rynek, na cmentarz parafialny i pod Obelisk Katyński w celu oddania hołdu poległym w obronie Ojczyzny mieszkańcom Kołaczyc.

 
Dzieci wysłuchały krótkich opowiadań o uczestnikach powstań narodowych, o żołnierzach i mieszkańcach Kołaczyc poległych w czasie Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego oraz podczas I i II wojny światowej. We wszystkich odwiedzanych miejscach uczniowie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze, jako symbol szacunku i pamięci dla tych, którzy poświęcili swoje życie w obronie Ojczyzny.

To bardzo ważne, aby uwrażliwiać na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, którzy walczyli w słusznej sprawie i byli związani z historią naszego miasta, okolicy, kraju. Postawy patriotyczne są kształtowane u uczniów naszej szkoły już od najmłodszych lat poprzez poznawanie „małej Ojczyzny” i ludzi dla niej zasłużonych. Te dni, kiedy szczególnie wspominamy bliskich zmarłych są doskonałym czasem do kultywowania pamięci o tych, którzy zapisali się na kartach historii Polski. A zatem PAMIĘTAJMY…

opracowała p. Anna Płazińska

Ślubowanie oraz pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej.

W dniu 21 października 2022 r. odbyła  się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. W tym dniu  dzieci zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Kołaczycach.

Tradycyjnie uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem występowali przed społecznością szkolną oraz rodzicami. Zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole, a swoim występem udowodnili, że potrafią pięknie tańczyć, śpiewać i recytować wiersze.

Następnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi, pilnymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę oraz rzetelnie wypełniać szkolne obowiązki. Po ślubowaniu aktu pasowania na ucznia dokonał zabytkowym ołówkiem pan dyrektor Adam Iwanicki, a ksiądz proboszcz Grzegorz Siciak poświęcił tornistry i pobłogosławił dzieci.

Po ceremonii najmłodsi uczniowie otrzymali zestawy książek dla dzieci oraz pamiątkowe magnesy i dyplomy. Od tego momentu pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości dzieci zostały zaproszone na poczęstunek ufundowany przez rodziców.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i rodziców. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

opracowała p. Anna Płazińska

Do góry