ĆWICZENIA STUMULUJĄCE ROZWÓJ FUNKCJI SŁUCHOWO-JĘZYKOWYCH

 • porównywanie długości słów: dziecko porównuje pary słów określając, który wyraz jest krótszy, a który dłuższy, np.  serce- serdak ; rosa- rosół  ;  suwak – suwnica ;   nos – notes  ; zakład- zakładka  ; kapa – kanapa ;
 • dobieranie rymowanych nazw na podstawie obrazków: rozkładamy przed dzieckiem mieszane obrazki; nazywamy każdy obrazek, następnie prosimy dziecko, żeby dobrało te, które się  rymują, np. ryba- szyba, półka – bułka, szuflada – czekolada –rolada, waga- flaga, itp.;
 • tworzenie rymów w zdaniu: dziecko uzupełnia zdania tak aby kończyły się rymem, np.

W pokoiku siedzą lale, każda ma piękne………………( korale).

Wpadła gruszka do ……………….( fartuszka).

Papużko, papużko powiedz mi coś na ……………(uszko);

 • tworzenie rymów do słów w izolacji: zadaniem dziecka jest podanie rymu do wybranych słów;
 • dobieranie aliteracji na podstawie obrazków: rozkładamy przed dzieckiem pomieszane obrazki, nazywamy każdy obrazek i prosimy, aby dobrało te obrazki, które zaczynają się tą samą głoską;
 • tworzenie aliteracji do słów: prosimy dziecko aby podało słowo, które będzie zaczynało się tak samo jak słowo, które wypowiadamy;
 • dzielenie słów na sylaby z odkładaniem patyczków ( jeden patyczek odpowiada jednej sylabie);
 • zgadywanie słów podzielonych na sylaby  np. kacz- ka;  faj –ka;  skar-bon-ka;  cu-kier-nia  itp.;
 • wyróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazu; dziecko otrzymuje obrazki, które ma dobrać w ten sposób, aby głoska kończąca nazwę pierwszego obrazka, była jednocześnie głoską rozpoczynająca nazwę innego – następnego, np. ullisskleppomidorrak itp.;
 • „słowny łańcuszek” – podawanie przez uczestników słów na zmianę tak by ostatnia głoska słowa była pierwsza głoską następnego;
 • liczenie głosek w słowach;
 • słuchanie i rozwiązywanie zagadek;
 • powtarzanie za dorosłym ciągów słownych (np. but, bluzka, spodnie, skarpetka);
 • zabawa: jakie słowo było powiedziane dwa razy; dziecko ma za zadanie wymienić słowo, które usłyszało dwa razy (np. okno, oko, drzwi, okno);
 • słuchanie bajek, opowiadań, bajek muzycznych (często powtarzanych) oraz samodzielne opowiadanie i dopowiadanie zakończeń;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach innych osób lub w tekście piosenki;
 • układanie zdań z podanych słów;
 • wyodrębnianie i liczenie wyrazów w zdaniu;
 • wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów o nazwie na zadaną sylabę lub głoskę;
 • opuszczanie głosek na początku słowa (np. chusta – usta) i w środku lub na końcu słowa.