Dyrekcja

DYREKTOR: mgr Adam Iwanicki
WICEDYREKTOR: mgr Alicja Namysł