JAK ROZWIJAĆ U DZIECI NAUKĘ CZYTANIA

Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie. Rozwija ono język, który stanowi podstawę dla myślenia, w tym także matematycznego. Czytanie otwiera dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy. Zapał do książek oraz wytworzenie w dzieciach potrzeby czytania należy świadomie rozbudzać. Rodzice i opiekunowie powinni troszczyć się o to, aby czytanie nie kojarzyło się dzieciom z przymusem, przykrością i nudą. Właściwie rozbudzona chęć czytania może stać się istotną konkurencją dla spędzania czasu przed telewizorem czy też komputerem.

Najskuteczniejszą metodą wykształcenia chęci czytania na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności! Zadbajmy, by było to dla dziecka źródłem radości – będzie nim wówczas, gdy będzie mogło słuchać, rozumieć i uruchamiać wyobraźnię w ramionach bliskiej osoby która mu czyta.  

Samodzielne czytanie przez dziecko powinno przyjść w sposób naturalny, gdy pragnie ono tego i jest do tego gotowe. 

Czytanie dziecku na głos jest bardzo ważne, bowiem:

 • pobudza jego wyobraźnię,
 • rozwija w nim zainteresowanie książkami,
 • rozwija u niego zdolności słuchowe,
 • poszerza słownictwo,
 • pomaga mu zrozumieć zasady fabuły i „książkowy język”,
 • tworzy więź między dzieckiem a czytającym opiekunem,
 • zapewnia dziecku wzór do naśladowania.

Nawyk czytania i miłość do książek musi powstać w dzieciństwie

Oto sposoby dzięki którym możemy zachęcić i zmotywować dzieci do nauki czytania i pisania

Czterolatki

 • ustal rytuał codziennego czytania o tej samej porze
 • czytaj w sposób ekspresyjny, silnie zaznaczaj rytm zdania i rymy, czytaj kwestie poszczególnych bohaterów innymi głosami
 • często odwiedzaj z dzieckiem bibliotekę i zachęcaj je do wspólnej zabawy z książkami
 • śpiewaj piosenki, recytuj wierszyki
 • dawaj dzieciom materiały do kolorowania, przerysowywania i wycinania; bawcie się układankami
 • rozmawiaj z dzieckiem o codziennych wydarzeniach; wyjaśniaj co robisz, jak działają otaczające was przedmioty
 • pozwól dziecku pomagać w pracach wymagających liczenia, segregowania, mierzenia , gotowania
 • angażuj dziecko w zabawy wymagające wykonywania poleceń, słuchania, rozwiązywania problemów, przestrzegania kolejności
 • zachęcaj dzieci, gdy próbują czytać i pisać
 • dawaj dobry przykład! Pokazuj, że czytanie to przyjemna i ważna czynność!

Pięciolatki

 • codziennie czytaj różne historie i rozmawiaj o nich z dzieckiem
 • wyrób dzieciom karty biblioteczne i regularnie odwiedzajcie bibliotekę
 • czytajcie, recytujcie bądź śpiewajcie proste rymowanki i piosenki
 • postaraj się aby dziecko widziało jak czytasz dla przyjemności
 • daj dziecku do dyspozycji pudło pełne arkuszy papieru, kredek, farb itp.
 • słuchaj swojego dziecka i namawiaj je aby słuchało innych

Sześciolatki

 • zachęcaj dziecko do zadawania pytań dotyczących konkretnych słów
 • baw się z dzieckiem w gry językowe, aby rozwijać jego zakres słownictwa, ćwiczyć znajomość dźwięków odpowiadających poszczególnym literom
 • rozmawiaj z dzieckiem o idiomach i przenośniach, aby rozwijać w nim zdolność abstrakcyjnego myślenia
 • rozmawiajcie o trudnych słowach i pojęciach
 • opowiadaj o autentycznych i wymyślonych wydarzeniach, aby rozwijać w dziecku zrozumienie fabuły
 • słuchaj jak dziecko czyta na głos.