KIEDY WYBRAĆ SIĘ DO DORADCY ZAWODOWEGO?

Na każdym etapie życia warto odwiedzić doradcę zawodowego, pomoże nam on w lepszym samopoznaniu (czyli wiedzy o nas samych), ustaleniu preferencji, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, a także określeniu wymagań i przeciwwskazań zdrowotnych w wybranym zawodzie. Służą temu testy oraz rozmowa doradcza, podczas której specjalista pomaga w uświadomieniu sobie swoich mocnych stron i wskazuje, jak je wykorzystać w procesie dalszego kształcenia. Doradca pomoże także w ukierunkowaniu nas w wyborze szkoły lub dalszego kierunku kształcenia zgodnego z naszymi predyspozycjami. Ponadto podczas porady uzyskasz informacje o różnorodnych formach kształcenia, wymaganiach pracodawców, aktualnej sytuacji na rynku pracy i prognozowanych trendach rozwojowych. Doradca zawodowy sporządza także Indywidualny Plan Działania, dzięki któremu łatwiej sprecyzujesz swoje plany i cele zawodowe zarówno te krótko jak i długoterminowe. Decyzję o dalszej ścieżce rozwoju warto kilkukrotnie przemyśleć, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć pomocy specjalisty. Z doradcą zawodowym możesz spotkać się bezpłatnie na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle.