Koncert- z pieśnią przez dzieje Polski

Z pieśnią przez dzieje Polski 2017

Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało.

Dnia 26 listopada 2017 roku po raz kolejny w naszej szkole odbył się koncert „Z pieśnią przez dzieje Polski”. W tym roku  współorganizatorami uroczystości byli: Gminny Ośrodek Kultury oraz Drużyna Harcerska „Wilki”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Burmistrz –Małgorzata Salacha, ks. prałat Jan Sabat-proboszcz Parafii pw. Świętej Anny w Kołaczycach,   Pan Jerzy Sypień- wiceburmistrz Kołaczyc, Przewodniczący Rady Miejskiej-  Pan Stanisław Dunaj, Radni Gminy Kołaczyce, Kierownicy jednostek samorządowych , Rada Rodziców przy PSP w Kołaczycach oraz Nauczyciele  i Uczniowie.
W koncercie wzięli  udział:  Chór „Zorza”, który zaprezentował pieśń „Marsz Polonia” oraz piosenki „Pierwsza Kadrowa” i „O mój rozmarynie”;  Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy „Pogórzanie z Bieździedzy” w wykonaniu którego usłyszeliśmy piosenki „Jedzie , jedzie na Kasztance”, „Leć Orle biały”i  „Ostatni mazur”; Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej z Sowiny w składzie: Magdalena Lechwar, Angelika Piątkowska, Julia Rogaczewska, Dominik Jurkowski, Bartek Matysik, Adrian Reczek,  którzy  zaprezentowali utwory ”Serce w plecaku” oraz „Bo w piechocie fajnie jest”; Szkolny Chór „Fraza” zaśpiewał pieśń ”Boże , coś Polskę ”oraz piosenki „Jak długo w sercach naszych”  i „Pałacyk Michla ”; Harcerski zespół Wataha w składzie: Anna Czech, Monika Węgrzyn, Katarzyna  Węgrzyn, Anna Madejczyk, Sylwia Samborska, Emilia Kolbusz,  Kinga Korecka, Mariola Mamroł, Kamil Kucharczyk  i Kamil Kołeczek wykonał dwa utwory: „Dziewczyna z granatem”oraz „Tak jak ptak”. W koncercie wzięli również uczniowie – soliści naszej szkoły : Kamila Krajewska, Sylwia Samborska , Anna Witalis , Patrycja Drzymalska , Karolina Rusztowicz oraz były uczeń –Paweł Hendzel.
W trakcie trwania koncertu na scenie wystąpili również recytatorzy- Aleksandra Szczyrba, Maria Kozik, Kinga Korecka , Mariola Mamroł , Emilia Olszówka,   Damian Woliński i Karol Janik, którzy przypomnieli pięknie wiersze mówiące o miłości do Naszej Ojczyzny.
Ideą koncertu  było przypomnienie  pieśni i piosenek , które śpiewano niegdyś w polskich domach. Pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Chcieliśmy poprzez to spotkanie zachęcić do kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym i towarzyskim,  narodowej, a także przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumienie. Mamy nadzieję , że udało się to nam , ponieważ w trakcie trwania koncertu zgromadzeni Goście oraz przybyli Mieszkańcy Kołaczyc włączali się do wspólnego śpiewania, zarówno tych pieśni tradycyjnych, starszych jak itych bardziej współczesnych.
Na zakończenie głos zabrała  pani Dyrektor Małgorzata Skicka, która podziękowała wszystkim zebranym  oraz zadeklarowała, że te spotkania na stałe zagoszczą w kalendarzu imprez szkolnych.
Pani Burmistrz Małgorzata Salacha podziękowała  za zorganizowanie przeglądu i krótko opowiedziała o uroczystościach, które planowane są w związku z  setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

opracowała p. D. Maciejowska- Buda
zdjęcia na stronie GOK w Kołaczycach->>>
relacja iTVP->>>