Ognisko PTTK

Październikowe, ciepłe popołudnia sprzyjają organizowaniu integracyjnych spotkań na świeżym powietrzu. Dobrą ku temu okazją było ognisko Szkolnego Koła Turystyczne PTTK „LIWOCZ”. Podczas spotkania panowała miła atmosfera. Wszyscy siedząc wokół ogniska, piekąc kiełbaski wesoło rozmawiali na różne tematy. Po przedyskutowaniu i podaniu propozycji, wybrany został zarząd Szkolnego Koła z prezesem na czele. Ustalono także działania i wycieczki…

 Były też rozgrywki i zabawy, które sprzyjały integracji uczestników oraz pogłębieniu znajomości i przyjaźni.

Nie zabrakło również czasu na wędrówki po najbliższej okolicy. Uczniowie dowiedzieli się gdzie i jak kiedyś odbywała się przeprawa promem przez Wisłokę, gdzie była w przeszłości kładka na rzece, zobaczyli ujście rzeki Liczkówki do Wisłoki, spacerowali „Aleją 100 lip” zasadzoną przez mieszkańców Kołaczyc      w celu upamiętnienia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jak widać  dopisała zarówno pogoda jak i humory wszystkim uczestnikom.

oprac. p. Jerzy Woźniak