Opieka nad salami w roku szkolnym 2021/22

Sala nr 7klasa I         p. B. Słowik
Sala nr 8klasy IIp. W. Nowak, p. L. Jedziniak
Sala nr 9Klasy IIIp. A. Wiejowska, p. A. Płazińska
Sala nr 11Klasa IVp. U. Hendzel
Sala nr 12klasa VII a   p. D. Maciejowska-Buda
Sala nr 15klasa VIII b           p. A. Anyż- Wojdyła
Sala nr 17  p. A. Bukowska
Sala nr 18klasa VII b            p. M. Pawluś
Sala nr 21klasa VI        p. A. Burek
Sala nr 22klasa VIII ap. A. Sypień
Sala nr 23klasa V a           p. B. Kopacz
Sala nr 24 p. A. Sypień
Sala nr 25 p. M. Samborska, p. M. Skicka
Sala nr 26klasa  V b         p. R. Nowiński
Sala nr 27 p. B. Opałka
Sala katechetyczna    p. E. Rączka, ks. G. Siciak
Sala gimnastyczna     p. P. Cieniek, p. W.Pawluś
Biblioteka p. D. Maciejowska-Buda
Świetlica p. J. Woźniak