Aktualności

Od 9 do 29 listopada 2020 r. następuje dalsze ograniczenie funkcjonowania szkół poprzez przejście klas 1-8 na zdalne nauczanie.

Kształcenie na odległość odbywa się wg obowiązującego podziału godzin za pośrednictwem aplikacji G Suite ( Classroom) oraz dziennika elektronicznego. Szczegółowe wytyczne dotyczące zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opisane są w regulaminie. Kontakty rodziców z nauczycielem czy wychowawcą odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Szkoła zapewnienia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

We wrześniu, w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach, odbyła Akcja Ekologiczna związana z kampanią „Sprzątanie Świata – Polska 2020”. I choć tegoroczna akcja niewątpliwie bardzo różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapomnieliśmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, że nie mamy innego i to my musimy o niego zadbać! Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.
W tym dniu uczniowie klas I – VIII, w ramach godzin wychowawczych, uczestniczyli w różnorodnych działaniach, które miały na celu zachęcenie ich do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe, do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych.
W programie tegorocznej akcji znalazł się również konkurs plastyczny „Mój ekologiczny dom”. Prace konkursowe miały przedstawiać dom, którego mieszkańcy podejmują działania przyjazne środowisku, np. segregują odpady, rezygnują
z plastikowych opakowań, oszczędzają energię i wodę, dbają o czyste powietrze, sadzą rośliny, wykorzystują alternatywne źródła energii, itp.
Młodsi uczniowie wykonali plakaty ekologicznych domów dowolnymi technikami plastycznymi, natomiast uczniowie klas 7 i 8 wykonali piękne makiety domów.
W dniu 19 października, laureaci konkursu ekologicznego, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.
Wyniki konkursu :
Klasy 4 – 6
I miejsce: Aleksandra Namysł, klasa 4a
II miejsce: Seweryn Bryliński, kl. 5a
III miejsce: Mikołaj Skocz, kl. 5a
Klasy 7 – 8
I miejsce: Julia Janik, klasa 7a
II miejsce: Patrycja Bachórz, kl. 7a
III miejsce: Dominika Hedrych, kl. 8a
Wyróżnieni: Amelia Gajda, kl. 7a i Wiktor Woliński, kl. 8b.

Oprac. p. Beata Opałka

Informujemy, że od dnia 26.10.2020 r. do 6.11.2020 r. w szkole będą odbywały się zajęcia zdalne według obowiązującego planu lekcji.  Jeżeli uczeń nie ma w domu dostępu do Internetu , może korzystać ze szkolnego. Rodzic musi zadeklarować ten fakt dyrektorowi, aby możliwe było przygotowanie odpowiedniego miejsca.

Dnia 15.10.2020 r. w Szkole Podstawowej w Kołaczycach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i przywitaniem wszystkich uczniów przez Panią wice-Dyrektor Urszulę Hendzel.
Pierwszym punktem wydarzenia było zaprezentowanie przez dzieci swoich umiejętności, aby zostać przyjętym do grona szkolnego. Uczniowie wspólnie recytowali wiersz Władysława Bełzy pt. „ Kto ty jesteś? Polak mały”.
Następnie podczas ceremonii pierwszoklasiści ślubowali sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a poprzez swoje zachowanie oraz naukę być przykładem dla innych. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia.
Kolejnym punktem było uroczyste poświęcenie plecaków z podręcznikami i przyborami szkolny przez księdza katechetę Grzegorza Złotka.
Pod koniec uroczystości przyszedł czas na życzenia i prezenty dla pierwszoklasistów. Przedstawiciele klas pierwszych otrzymali z rąk Pani Dyrektor symboliczne ołówki ze słodyczami.
Wszystkim uczniom i wychowawcom bardzo brakowało na tej uroczystości obecności całej społeczności szkolnej i przede wszystkim rodziców pierwszoklasistów. W tym roku niestety ze względu na epidemię koronawirusa bliscy pierwszaków mogli obejrzeć pasowanie swoich pociech tylko na nagranym filmie i zrobionych zdjęciach.
Wszystkim pierwszakom życzymy samych sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen w szkole.

oprac. p. L. Jedziniak

Do góry