PORADY DLA RODZICÓW

NAUKA W POLSKIEJ SZKOLE PO POWROCIE Z EMIGRACJI – JAK ZAPEWNIĆ DZIECKU DOBRY START

 1. Pamiętaj, że zmiana kraju zamieszkania i szkoły, a potem pierwsze tygodnie (może nawet miesiące) nauki dostarczą Twojemu dziecku wielu emocji związanych z nową rzeczywistością i nowymi obowiązkami.
 2. Postaraj się uwzględnić w swoim planie czas dla swojego dziecka. W nowym miejscu
  i nowej szkole naprawdę będzie bardzo potrzebowało Twojego wsparcia.
 3. Odwiedź razem z dzieckiem szkołę jeszcze przed rozpoczęciem nauki: poznajcie budynek, sale, postarajcie się poznać wychowawcę klasy, do której będzie chodzić dziecko. Porozmawiaj  z wychowawcą o swoich obawach, dowiedz się, jakie ma oczekiwania i w jaki sposób możecie wspólnie wspierać dziecko.
 4. Naucz dziecko, że jeśli czegoś nie wie lub nie rozumie, może zapytać nauczyciela. W domu starajcie się wyjaśniać mu nowe zasady, zwyczaje szkolne i wszelkie wątpliwości i niejasności.
 5. Bądź w stałym kontakcie z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym, wymieniajcie informacje o wymaganiach, potrzebach dziecka i monitorujcie proces jego adaptowania się do nowej rzeczywistości.
 6. Wspólnie z nauczycielami zadbajcie o stwarzanie w szkole takich sytuacji, w których dziecko będzie mogło osiągnąć sukces. Chwal dziecko za osiągnięcia.
 7. Rozmawiaj z dzieckiem o jego nowych koleżankach/kolegach i nauczycielach. To dla niego bardzo ważne. W pierwszych tygodniach w szkole ważniejsze niż sama nauka.
 8. Pomyślcie z wychowawcą o koledze, który może pełnić rolę „przewodnika” po nowej szkolnej rzeczywistości i będzie życzliwie wprowadzał w świat klasy, szkoły i nauczycieli.
 9. Wyjaśnij dziecku, że zwłaszcza na początku nie wszystko musi mu się udawać.
  Ma prawo popełniać błędy, pomyłki, nie musi być najlepsze we wszystkim. Ważne aby starało się pokonywać trudności i nie zniechęcało się. Pamiętaj, szkoła to miejsce, gdzie dziecko ma się uczyć, a nie we wszystkim być najlepsze.
 10. Zachowaj spokój, gdy dziecko odreagowuje stres (np. poprzez płaczliwość, wycofanie, problemy z koncentracją, „niegrzeczne zachowanie” – bunt,  kłótliwość, itp). Powodem takiego zachowania może być okresowe pogorszenie nastroju wynikające z nowej sytuacji i tzw. „szoku kulturowego”, a nie złośliwość.
 11. Wykaż zrozumienie, gdy dziecko będzie miało problem: z nauczycielem czy z rówieśnikami. Wysłuchaj go cierpliwie. Musi czuć, że go rozumiesz i wspierasz i że może się do Ciebie zwrócić z każdym problemem.
 12. Dbaj o utrzymanie relacji dziecka z dawną klasą, kolegami w poprzednim kraju. Wykorzystaj media elektroniczne, ale spróbujcie też (może wspólnie z nową klasą?) napisać list, wykonać pocztówki i pozdrowić kolegów z zagranicznej szkoły.
 13. Wspomagaj dziecko, gdy ma trudności ze szkolnymi zadaniami i pomagaj w rozwiązywaniu problemów (nie oznacza to, że masz za nie wykonywać zadania!).    Jeśli trudności zaczynają być dotkliwe (nie radzi sobie z nauką), koniecznie porozmawiaj o tym z nauczycielem. Ustalcie, jak wesprzeć dziecko w takiej sytuacji.
 14. Poszukaj rówieśników dziecka, którzy są lub niedawno byli w podobnej sytuacji (może w waszej szkole są inni uczniowie przybyli z zagranicy) – możliwość wspierania się i wymiany doświadczeń pozwoli wpłynąć na zmniejszenie stresu u dziecka.
 15. Pomóż swojemu dziecku w zaprezentowaniu jego silnych stron, dzięki którym może być w klasie postrzegane nie tylko jako słabe (np. pod względem znajomości języka polskiego), ale też jako posiadające jakieś inne ważne umiejętności, którymi może się podzielić z innymi uczniami w klasie (np. biegła znajomość języka obcego).
 16. Skorzystajcie z form pomocy dostępnych w szkole: nauki języka polskiego, zajęć wyrównujących różnice programowe i pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uczniom udzielana jest w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna w celu zapewnienia pełnego wsparcia w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Z inicjatywą udzielenia pomocy może wystąpić rodzic, nauczyciel, wychowawca, poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

WARTO ODWIEDZIĆ:

www.otwartaszkola.pl

http://wlaczpolske.pl

http://powroty.otwartaszkola.pl/file.php/1/przewodniki/przewodnik1.pdf (przewodnik dla uczniów klas I – III szkoły postawowej)

http://powroty.otwartaszkola.pl/file.php/1/przewodniki/przewodnik2.pdf (przewodnik dla uczniów klas IV – VI)

http://powroty.otwartaszkola.pl/file.php/1/Przewodnik_III_Etap_010.pdf (przewodnik dla uczniów gimnazjum)

http://powroty.otwartaszkola.pl/file.php/1/Przewodnik_IV_Etap_010.pdf (dla szkół ponadgimnazjalnych)