Rada pedagogiczna

p. Aleksandra Anyż- Wojdyła – język angielski
p. Anna Bukowska- matematyka, informatyka

p. Aneta Burek – język polski

p. Piotr Cieniek – wychowanie fizyczne

p. Urszula Hendzel – język polski

p. dyr. Adam Iwanicki

p. Lucyna Jedziniak – kształcenie zintegrowane

p. Danuta Jachym- doradztwo zawodowe

p. Monika Kapitan – logopeda

p. Barbara Kopacz – matematyka, informatyka

p. Marcin Krupa – muzyka, technika

p. Marzena Liszka – pedagog

p. Lucyna Maziarz – język angielski

p. Dorota Maciejowska–Buda – język polski, biblioteka

p. Anna Madejczyk- nauczyciel wspomagający

p. dyr. Alicja Namysł- wychowawca świetlicy

p. Wanda Nowak – kształcenie zintegrowane

p. Robert Nowiński -historia, WOS

p. Beata Opałka – przyroda, biologia

p. Beata Perchał – kształcenie zintegrowane, nauczyciel wspomagający

p. Małgorzata Pawluś – plastyka, geografia

p. Witold Pawluś – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

p. Anna Płazińska – kształcenie zintegrowane

p. Edyta Rączka -religia

p. Anna Róg -język angielski

p. Marzena Samborska – język niemiecki

ks. Grzegorz Siciak- religia

p. Małgorzata Skicka – geografia, plastyka

p. Bogusława Słowik – kształcenie zintegrowane

p. Anna Sypień – chemia, fizyka

p. Beata Witalis- nauczyciel wspomagający

p. Jerzy Woźniak – wychowawca świetlicy

p. Agnieszka Wiejowska- kształcenie zintegrowane