Samorząd Szkolny

Przewodniczący Szkoły:

Zuzanna Lisowska

Zastępca Przewodniczącego:

Jan Wnęk

Skarbnik:

Milena Mrukowicz

Sekretarze:

Barbara Merkwa

Jakub Maciejowski

Sekcja Dekoracyjna:

Oliwia Drzymalska

Barbara Merkwa

Milena Nocek

Magdalena Tutro

Karolina Wojdyła

Sekcja porządkowa:

Oliwier Andreasik

Dawid Wojciechowski

Antoni Żygłowicz

Jakub Hendzel

Fotograf szkolny, obsługa sprzętu nagłaśniającego:

Maksymilian Lisowski

Łukasz Witalis

Jan Wnęk

Sekcja redakcyjno – medialna:

Magdalena Lenart

Karolina Rak