Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący szkoły: Gabriela Merkwa

Zastępca przewodniczącego: Emilia Podgórska
Sekretarz: Anna Madejczyk
Skarbnik: Agnieszka Miętus
Maksymilian Lisowski

Sekcja dekoracyjna:

Natalia Sztaba
Emilia Podgórska
Aleksandra Bulsiewicz
Julia Fryc
Dominika Hedrych


Sekcja do obsługi sprzętu szkolnego:

Bartłomiej Jedziniak
Maciej Buda
Mikołaj Dąbrowski
Jan Wnęk
Jan Maciejowski

Sekcja porządkowa:

Radosław Szpak
Oliwier Andreasik

Zwolniony numerek:
Laura Wrona
Paulina Kulig

Fotograf szkolny:
Katarzyna Lach
Weronika Madejczyk

Opiekunowie: Dorota Buda, Piotr Cieniek, Jerzy Woźniak, Marzena Samborska, Monika Kapitan, Lucyna Maziarz
Samorząd Szkolny w drugim semestrze 2018/19 roku szkolnego podjął następujące działania:
– zorganizowanie konkursu fotograficznego „Dzień szalonego fotografa”,
– przygotowanie Zabawy karnawałowej (przeprowadzenie  wcześniej przygotowanych  zabaw, wybór króla i królowej balu),
– zorganizowanie „Poczty Walentynkowej” oraz dyskoteki z okazji Walentynek,
– współudział w przygotowaniu akademii z okazji Dnia Kobiet,
– udział w akcji „Pączek dla misji” (sprzedaż przygotowanych słodkości w celu zbiórki pieniędzy na rzecz rówieśników w Afryce),
– przeprowadzenie konkursu plastycznego „Najciekawsza ozdoba wielkanocna”,
– zorganizowanie trzydniowej wycieczki  zagranicznej do Pragi dla 53 uczniów naszej szkoły,
-przeprowadzenie konkursu na  najciekawszy filmik o swojej rodzinie „Moja rodzina i ja”,
-zorganizowano również  w II semestrze  trzy dyskoteki szkolne,
– przez cały drugi semestr kontynuowano akcje „Zwolniony numerek” oraz zbiórkę nakrętek na rzecz chorego dziecka.
Przez cały rok szkolny prowadzono sklepik szkolny. Kwota 2 836,74 została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnego rodzaju  konkursach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Zysk całoroczny wyniósł 8 146,74. Pozostała kwota czyli 5 310 zostanie przekazana na zakup sprzętu szkolnego.

Wnioski do dalszej pracy:
– należy kontynuować pracę Samorządu Szkolnego w przyszłym roku szkolnym,
– prowadzić dalszą współpracę z pozostałymi organizacjami działającymi w szkole (PCK, Ognisko Misyjne, ZHP).