Stołówka szkolna

Koszt obiadu w roku 2021/2022 dla uczniów wynosi 4,50 zł (słownie: cztery złote 50 groszy) za jeden obiad dwudaniowy. Opłata za obiady w rozliczeniu miesięcznym będzie dokonywana w formie przelewu bankowego na konto: 39 8626 0002 2001 0000 1951 0003 do 15 każdego miesiąca. W październiku należy dokonać wpłaty do 22.10.