Uroczystości jubileuszowe szkoły- sprawozdanie

14 października 2015 r.  Szkoła Podstawowa w Kołaczycach  obchodziła jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Uroczystość rozpoczęła się o godz.11.00 Mszą św. w Kościele Parafialnym. Przybyli na nią zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie.  Uroczyste nabożeństwo odprawił ksiądz  proboszcz Jan Sabat.
Po Mszy św. wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej, gdzie kontynuowano obchody jubileuszu.
W pięknie udekorowanej sali mogliśmy powitać przybyłych na uroczystość dostojnych gości: Panią Burmistrz, przedstawicieli władz lokalnych, byłych jej pracowników, absolwentów oraz rodziców uczniów. Dostojeństwa uroczystości dodawał poczet sztandarowy.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Skicka, która  serdecznie i ciepło powitała wszystkich zebranych. W  krótkim przemówieniu przypomniała historię placówki oraz wspomniała Dyrektorów, którzy wcześniej  zarządzali budynkiem.
Następnie głos zabrała Pani Burmistrz Małgorzata Salacha, która wręczyła pani dyrektor ryngraf  oraz krótko wspomniała historię szkoły. Po niej przemawiała przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Jolanta Strzępek, która gratulowała nauczycielom wysokich wyników egzaminów oraz bardzo dobrej oceny wynikającej z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.
Później przemawiali prezes ZGK pan Tomasz Kaleta, który także wręczył pani dyrektor  pamiątkowy ryngraf oraz  pan Kazimierz Iwanicki przedstawiciel Rady Miejskiej w Kołaczycach, który wraz z panem Edwardem Zbylutem przekazał życzenia nauczycielom. Jako ostatnie głos zabrały przedstawicielki Rady Rodziców- pani Aneta Kula-Szudy i p. Marzena Maciejowska, które złożyły na ręce Dyrekcji życzenia i kwiaty z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny, który rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów klas III gimnazjum.  W montażu słowno – muzycznym przypomniano najważniejsze  fakty z historii szkoły:  historię oświaty w Kołaczycach, decyzję o budowaniu budynku,  przybycie ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego  na uroczyste otwarcie szkoły. W postać  przedstawiciela władzy wcielił się Pan Jerzy Woźniak. Wszystko to przeplatane było piosenkami w wykonaniu solistów i chóru szkolnego „Fraza” oraz zespołu muzycznego „Kola Band”, w skład którego wchodzą  absolwenci oraz obecni uczniowie naszej szkoły. Swoje umiejętności taneczne mogli zaprezentować uczniowie klas II-ich  w ich wykonaniu mogliśmy podziwiać Krakowiaka  a uczeń klasy IV Mikołaj Zięba wraz  ze swoją partnerką zatańczyli walca i sambę.
Ten niecodzienny spektakl oraz  dekoracje przygotowali   nauczyciele szkoły we współpracy z uczniami.
Po uroczystej akademii  zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły udali się na uroczysty okolicznościowy obiad.
Przybyli na uroczystość, zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowano ekspozycje zdjęć, gazetki i wystawę . Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia klas z wychowawcami. Wielu wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów w kronice.
Święto szkoły stało się również okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów. Ściany szkoły zdobiły dyplomy, medale i puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te zdobywane obecnie.
Ku pamięci minionych 40-tu lat istnienia placówki została opracowana i wydana okolicznościowa publikacja. Do jubileuszu nawiązywały także specjalnie zaprojektowane pamiątki, którymi zostali obdarowani goście. To wspólne spotkanie gości, obecnych i dawnych pracowników szkoły zakończyło uroczystości jubileuszowe.
Święto szkoły było wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w naszej pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem! W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.

oprac. p. dyr. U. Hendzel i p. D. Buda