Wychowawcy świetlicy

Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach 7:00- 16:00. Przebywają w niej dzieci przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu. Podczas pobytu w świetlicy wychowawcy zapewniają im opiekę, stwarzają odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dbają o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Świetlica jest integralną częścią systemu wychowania szkolnego.
  W naszej pracy będziemy się koncentrować na: kształtowaniu u dzieci umiejętności społecznych, przybliżaniu polskiej tradycji i kultury, wyrabianiu zamiłowania do czytania i słuchania, wykształcaniu nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu, uczeniu odpowiedzialności za siebie i świat, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowaniu nawyków kulturalnego zachowania i zdrowego stylu życia.

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

mgr Jerzy Woźniak

mgr Alicja Namysł

mgr Małgorzata Skicka

mgr Małgorzata Pawluś

mgr Marcin Krupa

mgr Anna Róg